Välkommen!

Exhibitions by Berg blir NPG AB

Se info nedan.

Välkommen till en ny värld av utställningar!

Vi gillar möteskommunikation och platserna där människor möts.
Ibland skapar vi nya helt nya mötesplatser men väldigt ofta bygger vi miljöer som lockar till interaktion på redan befintliga mötesplatser, såsom till exempel en mässmonter på en mässa.
Mässor och möteskommunikation kan upplevas som en investering som är svår att mäta resultatet av, vilket gjort oss till specialister på just det. Mässan går att mäta och vi vill gärna hjälpa dig med det.

Det är resultatet som räknas

Om vi designar, producerar och levererar en komplett mässmonter så blandar vi oss också gärna in i kommunikationen, strategin, och genomförandet av den också.
Vi vill inte att ni ska komma hem från mässan med ett dåligt eller osäkert resultat och vi tror att vi har lite att erbjuda där.
Det kommer ni att vinna på.

Välkommen till en mässleverantör som bryr sig lite mer!

Krister Berg CEO
krister@exbb.se
070 55 45 380